GDPR och Integritetspolicy

Publicerat av Hampus Stenmark
0 Kommentarer

Introduktion till GDPR

Hälsatips Farmaceutiska Råd har ett åtagande att skydda din integritet och dina personuppgifter. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), vill vi ge dig tydlig och transparent information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Denna sida syftar till att förklara de rättigheter du har som användare samt våra principer för dataskydd, som alla våra tjänster och processer är grundade på. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du använder våra tjänster och att du förstår hur vi använder informationen vi samlar in om dig. Vi ser till att integriteten skyddas i alla led av vår verksamhet, och all datahantering sker i överensstämmelse med de högsta standarderna för datasäkerhet.

Insamling och Användning av Personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till Hälsatips Farmaceutiska Råd använder vi för att kunna erbjuda våra tjänster på bästa möjliga sätt. Detta inkluderar att tillhandahålla anpassad information, rådgivning och nyheter inom området för läkemedel och sjukdomar. Vi kan också använda dina uppgifter för att kommunicera med dig, samt för intern statistik och analys. Uppgifter som vi kan komma att behandla inkluderar ditt namn, e-postadress, och i vissa fall din hälsorelaterad information i förekommande fall där sådan information delas frivilligt av dig. Vår insamling och användning av personuppgifter grundar sig alltid på ditt samtycke och/eller den legitima rätten att behandla sådan information i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rätten att Kontrollera Din Information

Som användare har du flera rättigheter relaterade till dina personuppgifter enligt GDPR. Detta innefattar rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, samt rätten att invända mot och flytta data. Du har också rätten att ta ut ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-postadressen [email protected]. Vi åtar oss att hantera dina förfrågningar snabbt och med största respekt för dina rättigheter.

Datasäkerhet och Confident

För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstöring, tillämpar Hälsatips Farmaceutiska Råd lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsprotokoll och kontinuerliga processer för att upprätthålla en hög nivå av datasäkerhet och för att förebygga säkerhetsincidenter. Våra anställda är väl informerade om deras ansvar för att skydda personuppgifter, och vi har tydliga riktlinjer och förfaranden för att säkerställa att de efterföljs.

Kontaktinformation till Ansvarig Utgivare

För frågor och förfrågningar som rör behandling av dina personuppgifter, kontakta oss: Namn: Hampus Stenmark Adress: Bytaregatan 5, 222 21 Lund, Sweden E-post: [email protected]

Skriv en kommentar