Användarvillkor

Publicerat av Hampus Stenmark
0 Kommentarer

Användarvillkor för Hälsatips Farmaceutiska Råd

Här presenteras användarvillkoren som du som besökare behöver godkänna för att använda tjänsterna som erbjuds genom Hälsatips Farmaceutiska Råds webbplats. Det är viktigt att du läser igenom dessa villkor noga innan du fortsätter att använda webbplatsen. Användningen av denna webbplats innebär att du accepterar följande villkor och förbinder dig att följa dessa. Ifall du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda webbplatsen.

Integritet och Personuppgifter

Hälsatips Farmaceutiska Råd värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vår policy följer gällande lagstiftning om personuppgiftsskydd. Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för att kunna leverera våra tjänster och förbättra din användarupplevelse. Dessa uppgifter kan omfatta namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Informationen kommer inte att säljas eller överlåtas till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande, undantaget är om lag kräver ett sådant utlämnande.

Användning av Tjänster och Innehåll

Allt innehåll och alla tjänster som erbjuds på Hälsatips Farmaceutiska Råds webbplats är till för att ge information och rådgivning kring hälsa och medicin. Innehållet är inte ämnat att vara en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Använd inte informationen på webbplatsen för att diagnosticera eller behandla något hälsoproblem eller för att förskriva något läkemedel. Alltid rådgör med kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal innan du börjar, ändrar eller avslutar någon behandling.

Ändringar av Användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Som användare är det ditt ansvar att regelbundet kontrollera för ändringar i användarvillkoren. Fortsatt användning av webbplatsen efter att ändringar publicerats innebär att du accepterar de nya villkoren.

Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för någon direkt, indirekt, incidentell, följdsjädeskillig, speciell, bestraffande eller annan skada som uppstår till följd av din användning eller oförmåga att använda webbplatsen. Vi tar heller inte ansvar för skador som orsakats av virus eller annan teknisk skada som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom när du använder eller bläddrar på webbplatsen eller laddar ner material från den.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa användarvillkor eller andra frågor relaterade till vår webbplats kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller via post på följande adress: Hampus Stenmark, Bytaregatan 5, 222 21 Lund, Sverige.

Skriv en kommentar